FİMAR TARIM VE HAYVANCILIK


Çiftliğimiz

Sağımhane
Sağımhane bölümünde 2x24 tam otomatik paralel sağım sistemi bulunmakta ve aynı anda 48 baş ineğin sağımı yapılabilmektedir

İneklere ait sağılan süt miktarları tanımlayıcı tasmalar ve elektronik sağım kontrol terminalleri sayesinde sürü yönetim programına anında aktarılmaktadır.

Sağımhanede sağılan hayvanların sağlıklı ortamda sağılabilmesi ve rahat hareket edebilmeli için zemin döşemesi kauçuk malzemeden kaplanmıştır. Sağımhanemizin temizliği yüksek basınçlı su sitemi ile sağlanmaktatır. Sağımhane ekipmanlarının temizliği ise her sağım sonrası otomatik yıkama sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sağılan sütün sağlık bir şekilde aktarımı tam otomatik vakum pompaları ile eşanjörden geçerek sevkiyat tankerlerine aktarılmaktadır. Sütün transfer esnasında hızlı bir şekilde soğutulması için kullanılan eşanjör özel olarak dizayn edilmiş olup, aynı zamanda ısı geri kazanımı ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Buzağı Alanı
İşletmemizde yeni doğan buzağıların muhafaza ve bakımları için tesisimizde yapılan buzağı barınaklarında doğum yoğunluğu ve bulundurma süresi dikkate alınarak süt içme döneminde bireysel korunaklı buzağı kabinleri tercih edilmiştir.

Sütten kesimi izleyen dönemde buzağılar genç hayvan ahırlarına alınmaktadırlar.
Barınaklar
İşletmemizde bulunan damızlık süt sığırları, yan duvarları tam otomatik perdeli ahırlarda, serbest duraklı sistemde bulundurulmaktadır.

Ahırlar içerisinde, sıcaklık ve nemi ideal değerlerde tutmak için havalandırma fanları kullanılmakta ve hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayacak sayıda özel dizayn donmaz suluk sistemleri bulunmaktadır.

Hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılayacak yemleme bölümleri bulunmakta ve hayvan gruplarına göre hazırlanmış uygun yem karışımları otomatik karma makinası ile bu bölümlere aktarılmaktadır.

Hayvan gübreleri otomatik sıyırıcılar ile seperatöre aktarılarak katısı ile sıvısı birbirinden ayırılarak toplanmaktadır.

Yem Binası
Hayvan gruplarına göre hazırlanmış uygun yem karışımları otomatik yem karma makinası ile ahırlar içerisinde hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış yemleme bölümlerine aktarılmaktadır.