FİMAR TARIM VE HAYVANCILIK


HAKKIMIZDA

Fimar Mermer Maden İnşaat Akaryakıt Turizm Hayvancılık Gıda Ürünleri San. Tic. A.Ş. 27.04.2010 tarihinde Amasya ilinde kurulmuştur. Firmamızın kuruluşundan sonra Amasya ilinde faaliyet gösteren Kazanasmaz Çiftliği alımı için yetkililerle yapılan görüşmeler netice vermiş ve yapılan karşılıklı anlaşmalar sonucunda 19.10.2010 tarihinde Kazanasmaz Çiftliği Fimar Mermer Maden İnşaat Akaryakıt Turizm Hayvancılık Gıda Ürünleri San. Tic. A.Ş. firmasının kayıtlı arazisi olmuştur. Çiftliğimizin arazi varlığı 1867 dönüm olup, ayrıca parseller ve bölgesinde de alımı gerçekleştirilen arazilerle birlikte toplam 2550 dönüm ekilebilir arazi varlığına ulaşmıştır. Mevcut 2550 dönümlük arazimizin 150 dönümüne süt sığırcılığı işletmesi kurulmuş geri kalan 2400 dönümlük alanda da yem bitkisi ekimi yapılmaktadır. Mevcut ekim alanlarımızdan elde edilen yem bitkisi ile hayvanlarımızın yiyecek yem ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. 2010 yılı Ağustos ayında Amerika’dan yüksek süt verim genetiğine sahip gebe Holstein cinsi siyah alaca düve alınarak çiftliğimize getirilmiştir. Takip eden yıllarda yapılan tohumlama çalışmaları sonucunda hayvan sayımız her geçen gün artmaktadır. Hayvan sayımızın artmasıyla birlikte süt üretim kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalar da başlamıştır. Önümüzdeki 2019 yılı hedefimiz yeterli sağılabilir anaç kadroya ulaşarak günlük süt üretimini 40 - 45 tona çıkartmaktır.
Yöremiz yetiştiricileri ile entegrasyona giderek sözleşmeli ekim kapsamında işletmemizin ihtiyacı olan kaba yem ve dane mısır ekimi yaptırarak alımlarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca işletmemizde üretilen damızlık düveleri istekli yetiştiricilere vererek onlarında üretime dâhil olmaları sağlanacaktır. İşletmemiz 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlatmış olduğu milli tarım politikası kapsamında bulunan damızlık düve yetiştiricisi olma hakkını kazanmış, önümüzdeki en kısa zamanda devam etmekte olan Holstein ırkı gebe düve satışlarına yenisini ekleyerek Simental gebe düvede satmaya başlayacaktır.
İkinci bir yerleşkede ülkemizin et ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla kendi yavrularımızdan doğan erkek hayvanlarla yaptığımız besiciliği Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla yurt dışından gelen besilik erkek hayvanlarla artırmaya devam etmekteyiz Entegre süt üretim tesisimiz mevcut yapılanma aşağıdaki gibidir.
1.1 adet İdari bina
2.1adet misafirhane
3. 6 adet büyükbaş hayvan ahırı
4. 2 adet genç hayvan ahırı
5. Revir
6. Doğumhane
7. 2X24 lük paralel sistem Sağım hane
8. 2 adet saman deposu
9. 6 adet yem tankı
10. Silaj deposu İşletmemizde üretilen sütler Amasya ilinde faaliyet gösteren ve Holdingimize ait olan Bakraç Süt İşleme tesisinde değerlendirilmektedir.