FİMAR TARIM VE HAYVANCILIK


HAKKIMIZDA

Fimar Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. 27.04.2010 tarihinde Amasya ilinde kurulmuştur. Firmamızın kuruluşundan sonra Amasya ilinde faaliyet gösteren Kazanasmaz Çiftliği alımı için yetkililerle yapılan görüşmeler netice vermiş ve yapılan karşılıklı anlaşmalar sonucunda 19.10.2010 tarihinde Kazanasmaz Çiftliği Fimar Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. firmasının kayıtlı arazisi olmuştur. Çiftliğimizin arazi varlığı 1867 dönüm olup, ayrıca parseller ve bölgesinde de alımı gerçekleştirilen arazilerle birlikte toplam 2400 dönüm ekilebilir arazi varlığına ulaşmıştır. Mevcut 2400 dönümlük arazimizin 150 dönümüne süt sığırcılığı işletmesi kurulmuş geri kalan 2250 dönümlük alanda da yem bitkisi ekimi yapılmaktadır. 2010 yılı Ağustos ayında Amerika’dan 440 adet gebe Holstein Frisian cinsi siyah alaca düğe alınarak çiftliğimize getirilmiştir. Mevcut ekim alanlarımızdan elde edilen yem bitkisi ile hayvanlarımızın yiyecek yem ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. El değmeden sağılan günlük süt miktarımız şimdilik 7-8 ton civarındadır. Süt üretim kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki 2012 yılı hedefimiz 1500 başlık sağılabilir anaç kadroya ulaşarak günlük süt üretimini 25-30 tona çıkartmaktır. Hedeflerimiz arasında yöremiz yetiştiricileri ile entegrasyona giderek sözleşmeli çiftçilik kapsamında işletmemizin ihtiyacı olan silajlık mısır ekimi yaptırarak alımlarını gerçekleştirmektir. Ayrıca işletmemizde üretilen damızlık düveleri istekli yetiştiricilere vererek onlarında üretime dâhil olmaları sağlanacaktır. Entegre süt üretim tesisimiz mevcut yapılanma aşağıdaki gibidir.
1. 1 adet İdari bina
2. 1 adet misafirhane
3. 6 adet büyükbaş hayvan ahırı
4. 2 adet genç hayvan ahırı
5. Revir
6. Doğumhane
7. 2X24 lük paralel sistem Sağım hane
8. 2 adet saman deposu
9. 6 adet yem tankı
10. Silaj deposu

İşletmemizde üretilen sütler Amasya ilinde faaliyet gösteren ve Holdingimize ait olan Bakraç Süt İşleme tesisinde değerlendirilmektedir.